Iedereen zal inmiddels gehoord hebben van yoga.

Het bestaat dan ook nogal wat jaren (zo’n 5000!) en een ieder zal er het zijne over denken. De een zal denken ‘te zweverig’ of ‘voor ouden van dagen’, voor een ander is het weer een manier van leven. Verschillende mensen, verschillende opvattingen en dat is prima ook. Maar wat is nu eigenlijk yoga? Ik probeer je hieronder kort uit te leggen wat yoga is.

Lees meer

Yoga is goed voor onnoemelijk veel dingen.

Zoveel dat je je bijna niet voor kunt stellen dat het allemaal waar is. Toch zijn de ‘real life’ verhalen en ervaringen zo overtuigend dat je bijna niet anders kunt dan geloven in de kracht van yoga.

Lees meer